News -

W kieszeni pedagoga

Ustawowe płace nauczycieli w roku szkolnym 2015/16 wzrosły w zdecydowanej większości krajów europejskich – wynika z tegorocznej edycji raportu Teachers’ and School Heads’ Salaries and Allowances in Europe, wydanego przez sieć Eurydice.


Część porównawcza przedstawia minimalne i maksymalne statutowe wynagrodzenia nauczycieli i dyrektorów szkół w 40 krajach/regionach Europy. Porównanie dotyczy zarówno wysokości wynagrodzeń nauczycieli, jak i zmian odnotowanych w ich poziomie w ostatnim roku. Analizie podlega również siła nabywcza pensji nauczycielskich w poszczególnych krajach od roku 2009.

Rozdziały poświęcone poszczególnym krajom zawierają natomiast szczegółowe informacje dotyczące: rocznych zarobków brutto (zarówno ustawowych, jak i faktycznych), wzrostu uposażenia w zależności od liczby lat przepracowanych w zawodzie i osiągniętego stopnia awansu zawodowego, wynagrodzeń za godziny nadliczbowe, dodatków do pensji związanych z podejmowaniem przez nauczycieli ponadstandardowych obowiązków.

Z raportu wynika, że ustawowe płace nauczycieli w ciągu kilku miesięcy dwukrotnie podniesiono w Rumunii (o 5 i 15 proc.) i Turcji (o 6 i 5 proc.). W Portugalii zaczęto wycofywać cięcia wynagrodzeń wprowadzone w 2014 r., zaś w Bułgarii zmieniono przepisy, wprowadzając finansowe zachęty mające uatrakcyjnić zawód nauczyciela.

Zmian w wysokości zarobków nie było w 16 krajach/regionach, w tym m.in. w Polsce, Francji, Finlandii i we Włoszech, gdzie utrzymano wprowadzone w 2010 r. zamrożenie płac.

Raport – w jęz. angielskim – dostępny jest na stronie Eurydice.

stopka strony