News -

W Mollinie o wolontariacie

12. edycja Uniwersytetu Młodzieży i Rozwoju w hiszpańskiej Mollinie odbędzie się w tym roku w dniach od 18 do 25 września. Organizatorzy szukają partnerów do współpracy.


Cykl debat, szkoleń i spotkań służących wymianie doświadczeń poświęcony będzie tym razem wolontariatowi. Okazją jest nie tylko Europejski Rok Wolontariatu 2011, ale także 10. rocznica Międzynarodowego Roku Wolontariuszy, obchodzonego w 2001 r. Wydarzenia organizowane w ramach Uniwersytetu służyć będą podkreślaniu znaczenia wolontariatu dla osiągnięcia globalnych celów rozwojowych. Organizacje i instytucje, które chciałyby współtworzyć program imprezy, mogą składać swoje propozycje do 13 lutego 2011 r. Uniwersytet Młodzieży i Rozwoju to wspólne przedsięwzięcie Centrum Północ-Południe Rady Europy, rządu Hiszpanii, Europejskiego Forum Młodzieży, Hiszpańskiej Rady Młodzieży i innych organizacji. Więcej szczegółów na stronach www.coe.int/t/dg4/nscentre/Youth/UYD/Callforpartners_Activities_UYD2012.pdf oraz www.coe.int/t/dg4/nscentre/Youth/UYD/ActivityProposalForm_UYD2012.asp