News -

W Salonikach o młodzieży

Przedsiębiorczość młodzieży jako element ułatwiający włączenie społeczne młodych ludzi – tak brzmiał jeden z tematów Unijnej Konferencji Młodzieżowej, zakończonej w greckich Salonikach.
Spotkanie było kolejnym etapem procesu usystematyzowanego dialogu z młodzieżą – okazją do wspólnej, pogłębionej refleksji nad europejską współpracą w dziedzinie młodzieży - jej priorytetami, rezultatami i przyszłością. Wcześniej dwie podobne konferencje zorganizowały Irlandia i Litwa, współtworzące z Grecją Trio Prezydencjalne.

Uczestnicy spotkania w trakcie sesji warsztatowych dyskutowali nad siedmioma zagadnieniami, wskazanymi przez uczestników krajowych konsultacji, w których uczestniczyli obywatele 28 państw członkowskich oraz 10 międzynarodowych organizacji pozarządowych.

Efektem spotkania jest opracowana przez przedstawicieli organizacji młodzieżowych oraz decydentów lista rekomendacji, które będą stanowić podstawę dokumentów politycznych przyjmowanych przez Radę UE ds. Młodzieży - m.in. Rezolucji Rady w sprawie przeglądu procesu usystematyzowanego dialogu.

Rekomendacje dotyczą następujących kwestii:
Jakość edukacji – gwarantowanie równego dostępu do wykształcenia,
Jakość przejścia na rynek pracy – ułatwienia dla młodych ludzi rozpoczynających pracę zawodową,
Jakość zatrudnienia – gwarantowanie dobrej jakości pracy dla młodych ludzi,
Dialog i edukacja międzypokoleniowa – pobudzanie poczucia solidarności międzypokoleniowej,
Aktywne włączenie – tworzenie warunków sprzyjających pełnemu uczestnictwu młodych ludzi w społeczeństwie
Przedsiębiorczość młodzieży – promowanie przedsiębiorczości wśród młodzieży
Przedsiębiorczość społeczna – pobudzanie przedsiębiorczości mającej pozytywny wpływ na społeczeństwo.

Więcej informacji na stronie:
http://gr2014.eu/sites/default/files/Final%20recommendations%20Greek%20Presidency.pdf
stopka strony