News -

W sieci prawa człowieka też obowiązują

Mowę nienawiści w internecie trzeba zwalczać – uznała Rada Europy. Wiosną wystartuje kampania społeczna mająca promować szacunek dla odmiennych poglądów.


Mowę nienawiści w internecie trzeba zwalczać – uznała Rada Europy. Wiosną wystartuje kampania społeczna mająca promować szacunek dla odmiennych poglądów.

Kampania będzie częścią realizowanego od początku tego roku programu Rady Europy na rzecz zwalczania nienawiści w internecie. Jego twórcy przekonują, że globalną sieć należy traktować jak przestrzeń publiczną, co oznacza, że prawa człowieka również tam powinny być respektowane. W wirtualnej rzeczywistości nie może być miejsca na rasizm i dyskryminację.

Kampania społeczna, która ruszy wiosną 2013 r. ma być centralnym elementem programu. Wcześniej w jego ramach przeprowadzono m.in. szkolenia dla blogerów i działaczy młodzieżowych oraz spotkania poświęcone wymianie najlepszych praktyk. Rada Europy ma nadzieję, że dzięki tym inicjatywom młodzi ludzie i organizacje młodzieżowe zdobędą kompetencje niezbędne do rozpoznawania i zwalczania przypadków naruszeń praw człowieka w internecie.

Więcej o programie "Młodzi przeciwko mowie nienawiści w internecie" na stronie:
www.coe.int/t/dg4/youth/Source/Training/Training_courses/2012_Combating_Hate_Speech_On-line_presentation.pdf

Biuro Rady Europy w Warszawie: www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/organizacje_miedzynarodowe/rada_europy/polska_w_re/biuro_rady_europy_w_warszawie
stopka strony