News -

W sieci siła

Podczas Erasmus Generation Meeting, który odbył się w Porto na początku kwietnia, przyznano nagrody ESN Awards. Erasmus Student Network Polska została wyróżniona za strategiczną współpracę z siecią Eurodesk. 


ESN Awards to inicjatywa Erasmus Student Network, której celem jest uznanie pracy organizacji należących do sieci oraz nagrodzenie najlepszych inicjatyw działań, wydarzeń, projektów i kampanii, które przyczyniają się do umacniania misji, wizji i wartości ESN.

W tym roku jury doceniło działania na rzecz młodych ludzi realizowane wspólnie przez ESN Polska i sieć Eurodesk Polska, przyznając naszym partnerom z ESN Polska nagrodę w kategorii Edukacja.

ESN Polska działa w sieci Eurodesk już od kilku lat. Członkowie ESN Polska realizują eurolekcje, organizują spotkania informacyjne, biorą udział w eurodeskowych szkoleniach i spotkaniach sieciujących. Uczymy się od siebie, dzielimy doświadczeniami i dobrymi praktykami. Wspólnie podnosimy świadomość młodych ludzi zainteresowanych uczestnictwem w projektach mobilności edukacyjnej, dostarczamy im rzetelnych informacji oraz zachęcamy do aktywności obywatelskiej. 

Więcej informacji o ESN Awards można znaleźć tutaj. 

#ESNawards    #EurodeskPoland    #esnPoland

stopka strony