News -

W Wilnie o przyszłości młodzieży

21 wniosków pod adresem najważniejszych organów UE sformułowali uczestnicy Unijnej Konferencji Młodzieżowej w Wilnie. Było to jedno z najważniejszych wydarzeń litewskiej prezydencji poświęconych sprawom młodych ludzi.
W konferencji uczestniczyło ponad 250 osób – w tym przedstawiciele organizacji młodzieżowych i unijni decydenci – z 28 krajów Wspólnoty. Przygotowane przez nich wnioski to efekt 4-dniowych dyskusji i warsztatów.

Większość postulatów to konkretne propozycje dotyczące integracji społecznej młodych ludzi na rynku pracy, szczególnie tych, którzy nie pracują, nie uczą się i nie szkolą (tzw. NEETs). Wiele uwagi poświęcono również systemom edukacji i życiu społecznemu, które jest głównym tematem trwającej obecnie rundy Usystematyzowanego Dialogu z młodzieżą.

Wśród wniosków znalazły się m.in. postulaty:
- dostosowania edukacji do oczekiwań młodych ludzi i potrzeb rynku pracy,
- informowania młodych ludzi i doradzania im w trakcie wchodzenia na rynek pracy;
- ułatwień w przechodzeniu z etapu edukacji na etap pracy zawodowej;
- poprawy sytuacji na rynku pracy dla osób młodych;
- wspierania autonomii młodzieży;
- zwiększania roli organizacji młodzieżowych;
- rozwijania współpracy międzysektorowej.

Unijna Konferencja Młodzieżowa na Litwie była drugim tego rodzaju spotkaniem w trakcie prac Tria Prezydencjalnego Irlandia-Litwa-Grecja. Wnioski z konferencji zostaną wykorzystane przez Radę Unii Europejskiej w trakcie prac nad Konkluzjami Rady w sprawie włączenia społecznego młodzieży, która nie uczy się, nie szkoli i nie pracuje. Dokument ma być przyjęty w trakcie posiedzenia ministrów ds. młodzieży krajów UE w listopadzie 2013 r.

Postulaty wileńskiej konferencji zostaną również uwzględnione w pracach nad Rezolucją Rady UE w sprawie Usystematyzowanego Dialogu poświęconą włączeniu społecznemu, która zostanie przyjęta przez kolejną, grecką prezydencję.

Wnioski z konferencji (w jęz. angielskim) w pliku poniżej.
stopka strony