News -

Walcz z dyskryminacją

Komisja Europejska rozpoczęła kampanię społeczną „For Diversity. Against Discrimination".


Komisja Europejska rozpoczęła kampanię społeczną „For Diversity. Against Discrimination".

Kampania ma zwrócić uwagę Europejczyków na problem nierównego traktowania w miejscu pracy. Komisja apeluje, by osoby, które doświadczają dyskryminacji zgłaszały się do krajowych instytucji odpowiedzialnych za gwarantowanie równości - znajdą tam informacje o swoich prawach oraz uzyskają niezbędną pomoc.

Kampania skupia się na problemach dyskryminacji ze względu na wiek, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne i niepełnosprawność. Hasło „Dyskryminacja jest bezprawna. Walcz z nią” pojawi się na ulotkach, bilbordach i banerach internetowych, przetłumaczone na 23 oficjalne języki Unii Europejskiej.

Więcej informacji o kampanii znaleźć można na stronie
http://ec.europa.eu/justice/fdad/cms/stopdiscrimination/?langid=en
stopka strony