News -

Walczmy o przyszłość „Młodzieży w działaniu”

Europejskie Forum Młodzieży wzywa wszystkie organizacje młodzieżowe w Europie do poparcia postulatów dotyczących kształtu programu „Młodzież w działaniu” po roku 2013.


Swoje żądania Europejskie Forum Młodzieży zapisało w dokumencie dostępnym na stronie internetowej organizacji. Jej działacze domagają się, by po roku 2013 program „Młodzież w działaniu” utrzymał swą niezależność w UE, a kraje członkowskie zobowiązały się do przeznaczenia w perspektywie budżetowej po roku 2014 miliarda euro na jego potrzeby – lub 10 euro na każdego młodego Europejczyka. Więcej na ten temat na stronie www.youthforum.org
stopka strony