News -

Warszawskie wykłady o środowisku

Do końca maja można wziąć udział w bezpłatnych wykładach, na których poruszone zostaną m.in. takie tematy jak kwestia ochrony i zmian klimatu, usługi środowiskowe, "plastik" przyjazny środowisku.


Spotkania odbywają się w czwartki o godz. 16.00. w Środowiskowym Laboratorium Ciężkich Jonów, ul. Pasteura 5a, na Kampusie Ochota UW.

Najbliższe spotkania:
19 marca - dr hab. Marcin Zych, dyrektor Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego - Rola ogrodów botanicznych w ochronie przyrody
26 marca - dr Witold Lenart, b. z-ca dyrektora UCBŚ, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW - Polska droga wdrażania procedur oddziaływania na środowisko (OOŚ)
02 kwietnia - prof. Bogdan Jaroszewicz, kierownik Białowieskiej Stacji Geobotanicznej, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
16 kwietnia - Filip Piotrowski z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania, Polska Akademia Nauk - Polskie Gminy Zero Waste
23 kwietnia - dr hab. Elżbieta Megiel z Wydziału Chemii, Uniwersytet Warszawski - "Plastik" przyjazny środowisku – czy jest na to realna szansa?
07 maja - dr Marta Ostrowska-Chałupa, naczelnik Wydziału Agendy Rozwojowej 2030, Departament Analiz Gospodarczych, Ministerstwo Rozwoju - Realizacja Agendy 2030 w Polsce
14 maja - dr Marcin Stoczkiewicz, prezes Client Earth - Prawna ochrona klimatu a prawa człowieka
21 maja - dr Marcin Gerwin z Center for Climate Assemblies - Panele obywatelskie dla ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju
28 maja - dr Anna Batorczak z UCBŚ - Edukacja dla zrównoważonego rozwoju – perspektywa do 2030. Panel dyskusyjny: dr Anna Kalinowska (UCBŚ) i dr Witold Lenart (UCBŚ). Wkład 30 lat interdyscyplinarnego podejścia do ochrony środowiska w UCBŚ.

#środowisko    #natura    #ekologia    #ochrona

stopka strony