News -

Warsztaty Grundtviga - nabór na finiszu

Tylko do 21 lutego składać można wnioski o dofinansowanie organizacji warsztatów w ramach programu Grundtvig.


Tylko do 21 lutego składać można wnioski o dofinansowanie organizacji warsztatów w ramach programu Grundtvig.

Projekt zrealizować może dowolne stowarzyszenie bądź instytucja zajmujące się edukacją dorosłych. W warsztatach musi wziąć udział od 10 do 20 słuchaczy z co najmniej czterech krajów. Ich spotkanie powinno trwać od 5 do 10 dni w okresie między 1 września 2012 a 31 sierpnia 2013 r.

Dofinansowanie zależne jest od liczby słuchaczy, długości trwania warsztatu i kraju organizatora – obejmuje koszty organizacyjne, koszty podróży i utrzymania uczestników (stawki zryczałtowane). Wkład własny nie jest wymagany.

Wnioski o dofinansowanie składać należy do Narodowej Agencji Programu „Grundtvig”. Szczegółowe informacje o o zasadach finansowania, łącznie z tabelami stawek i kwot ryczałtowych znaleźć można w Przewodniku Programu „Uczenie się przez całe życie".

Więcej na stronie http://www.grundtvig.org.pl/warsztaty-grundtviga
oraz w bazie Eurodesku
stopka strony