News -

Warto się ruszyć

Coraz mniej czasu zostało na zgłaszanie projektów współpracy partnerskiej w ramach programu Erasmus+ Sport. Wnioski dotyczące przedsięwzięć związanych z Europejskim Tygodniem Sportu przyjmowane są tylko do 21 stycznia.


Program Erasmus+ Sport wspiera organizacje i instytucje publiczne prowadzące działalność związaną ze sportem i aktywnością fizyczną, które są zainteresowane współpracą z europejskimi partnerami. Jej celem może być wymiana innowacyjnych pomysłów, promowanie sportu lub stawianie czoła wyzwaniom związanym z tą dziedziną życia.

Celem projektów współpracy partnerskiej, dofinansowywanych w ramach programu Erasmus+ Sport, może być:
 - walka z międzynarodowymi zagrożeniami, takimi jak doping, ustawianie wyników rywalizacji sportowej oraz przemoc i inne formy nietolerancji i dyskryminacji;
 - promowanie dobrego zarządzania w sporcie i propagowanie dwutorowej kariery sportowców;
 - promowanie wolontariatu, włączenia społecznego i równych szans oraz uświadamianie wpływu aktywności fizycznej na zdrowie człowieka.

Zgłaszanie projekty powinny również wspierać realizację celów Europejskiego Tygodnia Sportu (ETS) – przedsięwzięcia zainicjowanego przez Komisję Europejską w celu promowania sportu i aktywności fizycznej w Unii.

Termin nadsyłania wniosków w sprawie przedsięwzięć związanych z ETS mija 21 stycznia 2016 r. Aplikacje dotyczące pozostałych inicjatyw przyjmowane będą do 12 maja br.

Dodatkowe informacje na stronie EACEA.
 

stopka strony