News -

Ważna zmiana w Strasbourgu

Emily O'Reilly będzie nowym Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich. To pierwsza kobieta na tym stanowisku. Obecnie O'Reilly pełni to stanowisko w Irlandii.
O nominacji O'Reilly zdecydował Parlament Europejski. Nowa pani rzecznik obejmie stanowisko 1 października, zastępując Nikiforosa Diamandourosa. W tajnym głosowaniu kandydaturę Irlandki poparło 359 eurodeputowanych.

Zadaniem rzecznika praw obywatelskich w UE, powoływanego od 1995 r., jest reagowanie na skargi dotyczące niewłaściwych praktyk stosowanych przez instytucje i organy Unii Europejskiej. Skargę skierować może każda osoba fizyczna i prawna. Biuro rzecznika gwarantuje szybką i bezpłatną pomoc.

Więcej informacji na stronie:
www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/content/20130624FCS14305/7/html/Emily-O’Reilly-elected-as-European-Ombudsman

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich w UE:
www.ombudsman.europa.eu
stopka strony