News -

Wciągnij młodych do decydowania!

Europejska sieć ERYICA ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów promujących e-aktywność młodzieży. To element projektu EUth, którego celem jest zwiększenie zaangażowania Europejczyków w procesy podejmowania decyzji.


Granty w wysokości 10 tys. euro otrzyma dziesięć najlepszych przedsięwzięć służących budowaniu porozumienia między młodymi ludźmi a decydentami, z wykorzystaniem cyfrowych narzędzi dostępnych na portalu opin.me.

Portal ten oferuje wiele różnego rodzaju narzędzi umożliwiających realizację projektów popularyzujących e-aktywność młodych ludzi. Zamiast urządzać dyskusje za zamkniętymi drzwiami dotyczące np. obiektów rekreacyjnych dla młodzieży, można – dzięki narzędziom opin.me – przeprowadzić proces gromadzenia pomysłów oraz głosowania przez internet.

Projekty w konkursie mogą składać pozarządowe organizacje młodzieżowe posiadające osobowość prawną, prowadzące działalność non-profit w dowolnym kraju Rady Europy.

Zgłaszane przedsięwzięcia powinny:
- przewidywać włączanie młodych ludzi w proces decyzyjny;
- być skierowane do osób w wieku od 15 do 30 lat;
- obejmować zarówno zaangażowanie online, jak i offline;
- wykorzystywać jedną lub kilku funkcjonalności portalu opin.me;
- być możliwe do zrealizowania z wykorzystaniem opin.me.

Analizę wykonalności projektu należy przeprowadzić do 31 października 2016 r.

Wnioski (w języku angielskim) będą przyjmowane do 31 grudnia 2016 r.

Dodatkowe informacje na stronie projektu EUth.

stopka strony