News -

Wciągnij młodych do decydowania!

Europejska sieć ERYICA ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów promujących e-aktywność młodzieży. To element projektu EUth, którego celem jest zwiększenie zaangażowania Europejczyków w procesy podejmowania decyzji.


Granty w wysokości 10 tys. euro otrzyma dziesięć najlepszych przedsięwzięć służących budowaniu porozumienia między młodymi ludźmi a decydentami, z wykorzystaniem cyfrowych narzędzi dostępnych na portalu opin.me.

Portal ten oferuje wiele różnego rodzaju narzędzi umożliwiających realizację projektów popularyzujących e-aktywność młodych ludzi. Zamiast urządzać dyskusje za zamkniętymi drzwiami dotyczące np. obiektów rekreacyjnych dla młodzieży, można – dzięki narzędziom opin.me – przeprowadzić proces gromadzenia pomysłów oraz głosowania przez internet.

Projekty w konkursie mogą składać pozarządowe organizacje młodzieżowe posiadające osobowość prawną, prowadzące działalność non-profit w dowolnym kraju Rady Europy.

Zgłaszane przedsięwzięcia powinny:
- przewidywać włączanie młodych ludzi w proces decyzyjny;
- być skierowane do osób w wieku od 15 do 30 lat;
- obejmować zarówno zaangażowanie online, jak i offline;
- wykorzystywać jedną lub kilku funkcjonalności portalu opin.me;
- być możliwe do zrealizowania z wykorzystaniem opin.me.

Analizę wykonalności projektu należy przeprowadzić do 31 października 2016 r.

Wnioski (w języku angielskim) będą przyjmowane do 31 grudnia 2016 r.

Dodatkowe informacje na stronie projektu EUth.