News -

Wciel się w rolę światowego przywódcy

220 uczniów z całego świata spotka się latem w Brukseli na największej w historii symulacji obrad Rady Sojuszu Północnoatlantyckiego. Możesz być wśród nich!


220 studentów z całego świata spotka się latem w Brukseli na największej w historii symulacji obrad Sojuszu Północnoatlantyckiego. Możesz być wśród nich!

Wszyscy studenci, którzy pasjonują się stosunkami międzynarodowymi, mogą wziąć udział w pierwszym Młodzieżowym Szczycie "Model NATO 2012" – największej symulacji obrad tej organizacji, a jednocześnie jedynym tego rodzaju wydarzeniu w Europie. Spotkanie odbędzie się w Brukseli w dniach od 8 do 13 lipca 2012 r.

Do udziału w projekcie zaproszeni się studenci w wieku od 18 do 28 lat, którzy uczestniczyli już w podobnych symulacjach i są nimi żywo zainteresowani. Rejestracja wciąż trwa - zarówno uczniów chcących stworzyć własne delegacje (5 członków plus lider), jak i dziennikarzy pracujących w trakcie Szczytu. W skład delegacji mogą wchodzić studenci z tego samego uniwersytetu, z takich regionów jak Europa Środkowo-Wschodnia, Bałkany, Kaukaz, Federacja Rosyjska, Europa Północna, Kraje Bałtyckie, Europa Zachodnia, Azja Centralna i Ameryka Północna. W przypadku dziennikarzy nie ma ograniczeń narodowościowych.

W trakcie Szczytu delegaci reprezentujący 50 państw (28 członków NATO oraz 22 kraje partnerskie) będą pełnić rolę dyplomatów wysokiego szczebla i dyskutować o niezwykle istotnych, aktualnych problemach NATO. Dyskusja toczyć się będzie w sześciu radach i komitetach:
- Rada Północnoatlantycka
- Komitet ds. Polityki Obronnej i Planowania
- Komitet ds. Partnerstwa Politycznego
- Komitet ds. Operacji
- Rada Partnerstwa Euroatlantyckiego
- Rada NATO-Rosja

Jak mówi zarządzający projektem George-Mihael Manea, „rozmowy toczyć się będą pod bacznym okiem dziennikarzy, którzy codziennie będą składać relacje z postępów, pracując dokładnie tak, jak reporterzy dwunastu najważniejszych międzynarodowych periodyków".

Uwaga! Ze względu na duże zainteresowanie konkursem, termin rejestracji został przesunięty do 31 marca. Więcej szczegółów na temat Młodzieżowego Szczytu "Model NATO 2012" oraz informacje o kryteriach i formularze aplikacyjne znaleźć można na stronie www.natoyouthsummit.org.
stopka strony