News -

Węgrzy przewodniczą pracom UE

Od 1 stycznia Unia Europejska ma nowych liderów. Przewodnictwo we Wspólnocie po Belgach przejęli Węgrzy. Polska jest następna w kolejce!


Od 1 stycznia 2011 r. Unia Europejska ma nowych liderów. Przewodnictwo we Wspólnocie po Belgach przejęli Węgrzy. Polska jest następna w kolejce! Madziarzy prowadzić będą prace Unii po raz pierwszy w historii. Jednocześnie będzie to trzeci okres kadencyjny, w którym obowiązywać będzie zasada „tria prezydenckiego”, wprowadzona przez Traktat Lizboński. Zgodnie z nią w zarządzanie Unią zaangażowane są również kraj poprzednio przewodniczący Wspólnocie i państwo następne w kolejce. Tym razem jest to Polska. Więcej o nowej prezydencji, jej programie, głównych priorytetach i wydarzeniach – na stronie www.eutrio.hu