News -

Wesprzyj "Młodzież w działaniu"!

Dołącz do grupy popierającej utrzymanie programu "Młodzież w działaniu" po roku 2013. Wejdź na Facebooka i poprzyj akcję Youth in Action Ambassadors.


Dołącz do grupy popierającej utrzymanie programu "Młodzież w działaniu" po roku 2013. Wejdź na Facebooka i weź udział w akcji Youth in Action Ambassadors.

Poparcie dla inicjatywy wyraziło już kilka tysięcy organizacji, młodych osób i pracowników młodzieżowych z całej Europy. Wszyscy oni chcą, by w ramach nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020 "Młodzież w działaniu" pozostała osobnym programem. Decyzję w tej sprawie już w listopadzie podjąć ma Komisja Europejska.

Wśród krajów członkowskich sprzeciwiających się włączeniu edukacji pozaformalnej do jednego dużego programu edukacyjno-młodzieżowego są m.in. Niemcy, Austria, Czechy, Słowacja, Szwecja, Dania, Holandia, Finlandia. Podobnego zdania jest Polska, która stoi na stanowisku, że program „ze względu na cele, zakres działania oraz grupy docelowe powinien zachować dotychczasową odrębność”.

Grupa działa pod adresem www.facebook.com/youthinactionambassadors
stopka strony