News -

Więcej etatów, więcej dyplomów

Kraje UE robią postępy w realizacji celów strategii „Europa 2020”. Efekty widać m.in. w edukacji i na rynku pracy.


Z najnowszych danych Eurostatu wynika, że w 2015 r. wskaźnik zatrudnienia wśród Europejczyków w wieku od 20 do 64 lat wyniósł 70,1 proc. Rok wcześniej sięgał 69,2 proc. Zdaniem analityków dane te są optymistyczne, choć do statystycznego rekordu z 2008 r. (70,3 proc. zatrudnionych) jeszcze nieco brakuje.

W przypadku mężczyzn odsetek zatrudnionych sięga 75,9 proc. (wzrost z 75 proc.), a wśród kobiet 64,3 proc. (to wynik nawet lepszy niż w roku 2008). Celem strategii „Europa 2020” jest osiągnięcie pod koniec dekady zatrudnienia na poziomie 75 proc.

Eurostat ma również dobre wieści dotyczące edukacji, a w szczególności szkolnictwa wyższego. Odsetek osób w wieku od 30 do 34 lat, posiadających wyższe wykształcenie zwiększył się w latach 2002 – 2015 z 23,6 do 38,7 proc.

Postęp szczególnie widać wśród kobiet (wzrost z 24,5 do 43,4 proc.) - w ich przypadku udało się już osiągnąć cele strategii „Europa 2020”. Zakładają one, że do końca dekady dyplomem studiów będzie mogło się pochwalić 40 proc. Europejczyków w wieku od 30 do 34 lat.

Dodatkowe informacje o poziomie zatrudnienia i edukacji na stronie Eurostatu.

stopka strony