News -

Więcej funduszy na nowe miejsca pracy w budżecie UE

25 października Komitet Budżetowy przyjął rezolucję budżetową Unii Europejskiej na 2018 rok. Budżet ma wynieść 162,6 mld euro (+ 1,2%) na podjęte zobowiązania oraz 146,7 (+ 0,9%) mld na wydatki bieżące.


W rezolucji Komisja Europejska ponownie zobowiązała się do “finansowania działań mających na celu zwiększenie liczby nowych miejsc pracy we wszystkich regionach UE poprzez inwestycje w badania, edukację i infrastrukturę oraz w sektor małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb młodych ludzi na rynku pracy”. Przyznała jednak, że nie widzi możliwości realizacji tych działań przy równoczesnym wprowadzeniu zalecanych przez Radę oszczędności”. Tym samym nakłady przeznaczone na Youth Employment Initiative zostały zwiększone z 366,7 mln euro do 600 mln, a “niesprawiedliwe 750-milionowe cięcia” odrzucone. Komisja ostrzegła równocześnie, że tego typu oszczędności “mogą narazić na szwank programy, które wytwarzają realną europejską wartość dodaną i mają bezpośredni wpływ na tworzenie nowych miejsc pracy, takie jak np. Horizon 2020 albo Connecting Europe Facility”. Rezolucja została przyjęta 414 głosami. Głosów przeciwnych było 163, nie głosowało natomast 90 parlamentarzystów. Posiedzenie plenarne otworzyło 21-dniowy okres konsultacji, podczas których Komisja oraz Rada muszą dojść do porozumienia w sprawie ostatecznego kształtu budżetu. 30 listopada jeszcze raz pochyli się nad nim Parlament oraz zostanie on zatwierdzony przez Przewodniczącego.

stopka strony