News -

Więcej szans dla młodych

Ponad 40 kolejnych europejskich firm i organizacji przystąpiło do Europejskiego Sojuszu na rzecz przygotowania zawodowego. W efekcie powstanie 140 tysięcy miejsc na stażach dla młodych ludzi.


Europejski Sojusz na rzecz przygotowania zawodowego to inicjatywa Komisji Europejskiej, która ma ułatwić start młodych ludzi na rynku pracy i podnieść jakość oferowanych praktyk. Bruksela chce zwiększyć liczbę dostępnych miejsc i podnieść znaczenie staży.

Firmy i organizacje złożyły swoje deklaracje podczas spotkania w Rydze, z udziałem ministrów odpowiedzialnych za edukację i szkolenia zawodowe, partnerów społecznych i przedstawicieli Komisji. Wydarzenie było jednym z ostatnich akcentów Łotewskiego Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej.

Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej.

stopka strony