News -

Więcej zdrowia dla szkół

Komisja Europejska chce lepiej dbać o zdrowie uczniów na Starym Kontynencie. Programy „Mleko w szkole” i „Owoce w szkole” mają być połączone i wzmocnione.
Zdaniem Brukseli, malejące spożycie mleka i owoców powoduje, że kwestią złego odżywiania dzieci należy zająć się skuteczniej niż dotychczas. Narzędziem walki z otyłością i niezdrowymi nawykami ma być nowy program „Odżywiaj się zdrowo — czuj się dobrze”. Bruksela chce stworzyć więź między rolnictwem a szkołą, położyć większy nacisk na działania edukacyjne służące pogłębieniu wiedzy dzieci na temat:
- zdrowych nawyków żywieniowych,
- dostępnych produktów rolnych,
- kwestii zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i odpadów żywnościowych.

Nowy program zostanie ujęty we wspólne ramy prawne i finansowe, co usprawni i uprości procedury oraz zmniejszy obciążenia administracyjne i organizacyjne dla organów krajowych, szkół i dostawców. Uczestnictwo w programie będzie dobrowolne. Państwa członkowskie będą też miały swobodę w wyborze produktów, które pragną dostarczać.

Nowy program, po jego przyjęciu, dysponować będzie budżetem w wysokości 230 mln euro na rok szkolny (150 mln euro na owoce i warzywa oraz 80 mln euro na mleko). Dla porównania budżet na 2014 r. wynosi 197 mln euro (odpowiednio 122 mln euro i 75 mln euro).

Program „Mleko w szkole” został zainicjowany w 1977 r., a program „Owoce w szkole” – w roku 2009. Beneficjentem obu programów jest co roku prawie 30 mln dzieci (ponad 20 mln korzysta z programu „Mleko w szkole” i 8,5 mln z programu „Owoce w szkole”).

Więcej informacji na stronie:
http://ec.europa.eu/agriculture/school-scheme/legislative-proposal/index_en.htm
stopka strony