News -

Wiedza potraktowana priorytetowo

Komisja Europejska chce podwoić liczbę młodych ludzi, nauczycieli i naukowców uzyskujących granty na studiowanie lub szkolenie za granicą. Ma być to część unijnej strategii na rzecz wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży.
Zwiększenie liczby osób uzyskujących dofinansowanie z 400 do 800 tys. rocznie to jeden z najważniejszych celów związanych z edukacją, młodzieżą i innowacyjnością w zaproponowanym przez Komisję budżecie na lata 2014-2020. Poinformowała o tym unijna komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży Androulla Vassiliou.

Poprawa poziomu edukacji i szkoleń oraz pomoc w uzyskiwaniu odpowiednich kwalifikacji to kluczowe działania, dzięki którym w przyszłości będzie można spełnić potrzeby rynku pracy oraz walczyć z ubóstwem. Większe inwestycje w sektory związane z innowacyjnością mają zaowocować większą liczbą miejsc pracy – obecnie branże te odpowiadają za 4,5 proc. PKB Unii Europejskiej i 3,8 proc. zatrudnienia.

Komisarz Vassiliou podkreśliła, że „inwestowanie w te dziedziny to jeden z najlepszych interesów i pomysłów na rzecz zatrudnienia z punktu widzenia przyszłości Europy". – Chcemy zachęcić młodych ludzi, by wykorzystywali okazje do studiowania, pracy lub działania w charakterze wolontariuszy za granicą, ponieważ tego rodzaju doświadczenia są bezcenne dla rozwijania umiejętności i zwiększania szans na rynku pracy – powiedziała Vassiliou.

Wśród propozycji Komisji znalazł się nowy program na rzecz edukacji, szkoleń i młodzieży, z siedmioletnim budżetem o wartości 15,2 mld euro (co oznacza wzrost o 73 proc.). Obok zwiększenia liczby grantów związanych ze studiami i szkoleniami zakłada on m.in. modernizację systemów edukacji, zwiększenie transgranicznej współpracy pomiędzy instytucjami edukacyjnymi oraz reformę polityki młodzieżowej. Skala wzrostu nakładów na te cele jest największa w całym proponowanym budżecie – świadczy to o priorytetowym traktowaniu inwestycji w wiedzę w Europie.

Szczegółowe propozycje dotyczące nowych programów Komisja ma przedstawić jesienią.

Więcej o budżecie na stronie http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/documents/fin_fwk1420/MFF_COM-2011-500_Part_II_en.pdf
stopka strony