News -

Większy zasięg, większe możliwości

Islandia, Liechtenstein i Norwegia mogą już w pełni korzystać z programu Erasmus+.


Wspólny Komitet Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA) włączył do porozumienia w sprawie EEA trzy unijne rozporządzenia. Dotyczą one ustanowienia programu na rzecz edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu Erasmus+, ramowego programu wspierania kultury i sektora audiowizualnego Kreatywna Europa oraz ramowego programu na rzecz badań i innowacji Horyzont 2020.

Decyzja Komitetu oznacza, że kraje Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), czyli Norwegia, Islandia i Liechtenstein mogą już korzystać z programu Erasmus+ na takich samych zasadach, jak 28 krajów UE. Państwa te mogą też w pełni uczestniczyć w inicjatywach wspieranych przez programy Kreatywna Europa i Horyzont 2020 (w tym program Maria Skłodowska-Curie).

Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej.

stopka strony