News -

Wielkie liczby w raporcie Erasmusa+

Znamy już statystyki programu Erasmus+ za rok 2015 – z raportu wydanego przez Komisję Europejską wynika, że z programu skorzystało 678 tys. osób. Na wsparcie ponad 19,6 tys. projektów Unia wydała 2,1 mld euro.


Publikacja pokazuje, że program jest na najlepszej drodze, by zrealizować postawione przed nim cele – do 2020 r. na zagraniczne studia, szkolenia oraz do pracy i na wolontariat wyjechać ma 4 mln Europejczyków.

Raport udowadnia też, że unijny program stale się rozwija – w 2015 r. po raz pierwszy umożliwił wymianę studentów i kadry akademickiej z krajami spoza Europy. Z możliwości tej skorzystało ponad 28 tys. osób.

Najwięcej uczestników programu pochodzi z Francji, Niemiec i Hiszpanii, najczęściej odwiedzane są Hiszpania, Niemcy i Wielka Brytania. Jak pokazują badania, zdaniem młodych ludzi biorących udział w Erasmusie+, zagraniczne wyjazdy nie są czasem straconym: 94 proc. uczestników mobilności twierdzi, że rozwinęło swoje umiejętności, a 80 proc. - że wyjazd zwiększył ich szanse na rynku pracy. Co trzeci student biorący udział w zagranicznych stażach w ramach Erasmusa+ otrzymał ofertę pracy.

W raporcie opisano również decyzje podjęte przez Komisję Europejską, dzięki którym program ma być dla Unii i krajów członkowskich skuteczniejszym narzędziem w walce z wyzwaniami społecznymi, takimi jak integracja uchodźców i imigrantów. Wspomniano m.in. o systemie Online Linguistic Support, z którego w ciągu najbliższych trzech lat będzie mogło skorzystać 100 tys. uchodźców. Specjalnie na ten cel przeznaczono 4 mln euro. Celem systemu jest umożliwienie – szczególnie młodym ludziom – rozpoczęcia edukacji w krajach, do których przybyli.

Więcej informacji na stronie Komisji Europejskiej.

stopka strony