News -

Wilno wspiera młodzież

Na Litwie otwarto pierwsze w tym kraju centrum informacji młodzieżowej.


Centrum stanowi jednostkę miejscowego magistratu. Pracownicy udzielają informacji m.in. na temat wolontariatu młodzieży, zatrudnienia, studiów, sposobów spędzania wolnego czasu, pomocy psychologicznej i społecznej oraz międzynarodowej mobilności.

Centrum powstało z inicjatywy departamentu młodzieży Ministerstwa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Litwy przy współpracy Litewskiej Rady ds. Młodzieży (LiJOT). - Naszych starań nie udałoby się doprowadzić do finału, gdyby nie pomoc i wiedza naszych partnerów – sieci ERYICA oraz krajowych koordynatorów informacji młodzieżowej z Austrii, Finlandii, Estonii, Francji i Niemiec – powiedział podczas otwarcia centrum Evaldas Rupkus, koordynator sieci Eurodesk na Litwie w organizacji LiJOT. Sieć Eurodesk była przyczółkiem do budowy informacji młodzieżowej na Litwie - udostępniła swoje kanały komunikacji i zasoby.

Choć sieć informacja młodzieżowa na Litwie dopiero powstaje, Litwini mają już spore dokonania jeśli chodzi o popularyzację tej idei. To oni opracowali kompendium na temat rozwijania systemów doradztwa i informacji młodzieżowej, w którym wykorzystano opracowanie Krajowego Biura Eurodesk Polska, zatytułowane „Dlaczego Polska potrzebuje informacji młodzieżowej”. Dokument zawiera m.in. zarys koncepcji budowy i funkcjonowania struktur informacji młodzieżowej w Polsce.

stopka strony