News -

Wirtualny nauczyciel czeka

Chcesz nauczać języka angielskiego z wykorzystaniem najnowszych technologii? Weź udział w konkursie IBM Polska. Masz szansę uzyskać dostęp do programu Reading Companion doskonalącego wymowę w języku angielskim.


Chcesz nauczać języka angielskiego z wykorzystaniem najnowszych technologii? Weź udział w konkursie IBM Polska. Masz szansę uzyskać dostęp do programu Reading Companion doskonalącego wymowę w języku angielskim.

Konkurs przeznaczony jest dla szkół i organizacji pozarządowych. Zadaniem uczestników jest przedstawienie pomysłu na wykorzystanie internetowego program Reading Companion. To narzędzie, które „słucha” głosu osoby czytającej i po analizie przekazuje informacje zwrotne dotyczące wymowy. Celem programu jest poprawa umiejętności czytania i mówienia w języku angielskim osób rozpoczynających naukę.

Program zawiera bogatą bibliotekę multimedialnych książek, z których mogą korzystać nauczyciele i uczniowie. Umożliwia także nauczycielom tworzenie własnych materiałów edukacyjnych. Obecnie w programie bierze udział ponad 1400 placówek w 20 krajach na całym świecie. Od 2007 r. korzystają z niego gimnazja, szkoły średnie i wyższe oraz organizacje pozarządowe w całej Polsce.

Formularze aplikacyjne, opisujące sposób wykorzystania programu, wypełnione w języku angielskim należy przesyłać elektronicznie na adres: anna.jawor@pl.ibm.com.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 31 grudnia 2012 r.
Więcej informacji na stronie:
www.readingcompanion.org.
stopka strony