News -

Wnioski Unijnej Konferencji Młodzieżowej

Od 11 do 13 września ponad 200 przedstawicieli młodzieży, dyrektorów generalnych ds. młodzieży oraz innych oficjeli i pozarządowych organizacji młodzieżowych uczestniczyło Cyprze w Unijnej Konferencji Młodzieżowej.


Od 11 do 13 września ponad 200 przedstawicieli młodzieży, dyrektorów generalnych ds. młodzieży oraz innych oficjeli i reprezentantów pozarządowych organizacji młodzieżowych uczestniczyło Cyprze w Unijnej Konferencji Młodzieżowej.

Konferencja przyjęła Wspólne Rekomendacje, opracowane na podstawie konsultacji i dyskusji między młodzieżą i decydentami, dotyczące uczestnictwa młodzieży i włączenia społecznego ze szczególnym uwzględnieniem młodych osób ze środowisk imigranckich.

Wspólne Rekomendacje będą stanowić wkład do projektu Rezolucji Rady na temat przeglądu drugiego etapu Usystematyzowanego Dialogu na temat uczestnictwa młodzieży w życiu demokratycznym w Europie. Rezolucja zostanie przyjęta podczas obrad Rady Ministrów UE ds. Młodzieży w listopadzie 2012 r.

Treść wniosków znaleźć można na stronie:
www.cy2012.eu/index.php/en/file/pKsPEfJPEjX2nxXo9+AUZw==

Więcej informacji o konferencji:
http://tinyurl.com/9qo5vj7
stopka strony