News -

Wolontariusz Roku - nowy konkurs MEN

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych mogą wziąć udział w konkursie na najaktywniejszych wolontariuszy. Wystarczy przygotować dwuminutowy film!


Do uczestnictwa w konkursie ministerstwo zaprasza uczniów, którzy w różnorodny sposób, dobrowolnie i bez wynagrodzenia angażują się w pracę na rzecz innych osób lub instytucji.

Co musi zrobić szkoła, aby zgłosić się do udziału w konkursie? Przygotować dowolną techniką maksymalnie 120-sekundowy film prezentujący kandydata na „Wolontariusza Roku” oraz jego pracę na rzecz propagowania idei wolontariatu.

Nagranie należy przesłać do Ministerstwa Edukacji Narodowej wraz z krótkim uzasadnieniem. Przy ocenie filmów MEN weźmie pod uwagę m.in. skalę działań podejmowanych przez wolontariusza oraz widoczne i realne efekty jego pracy i działań.

W konkursie mogą wziąć udział nie tylko placówki z Polski, ale również szkoły, nad którymi nadzór sprawuje Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, a także polonijne szkoły społeczne z całego świata.

Konkurs jest elementem obchodów „Roku Wolontariatu”, ogłoszonego przez Ministra Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2016/2017.

MEN czeka na zgłoszenia do 30 kwietnia 2017 r. „Wolontariusza Roku” poznamy 16 czerwca 2017 r. podczas gali w gmachu MEN w Warszawie.

Szczegółowe informacje i formularze na stronie ministerstwa.

stopka strony