News -

Wolontariusze pomocy UE - nabór wniosków

Organizacje humanitarne zatrudniające wolontariuszy mogą starać się o wsparcie Komisji Europejskiej. Wnioski będą przyjmowane do 1 kwietnia.


Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie możliwości operacyjnych organizacji wysyłających i przyjmujących, zamierzających uczestniczyć w inicjatywie Wolontariusze pomocy UE (EU Aid Volunteers). Wnioski można składać w ramach dwóch kategorii: pomoc techniczna i budowanie potencjału.

Program ma wzmocnić zdolności organizacji m.in. w takich dziedzinach, jak zarządzanie ryzykiem wystąpienia klęsk żywiołowych, zgodne ze standardami zarządzanie działaniami wolontariuszy, wzmacnianie lokalnego wolontariatu w państwach trzecich oraz rozwój zdolności w zakresie uczestnictwa w certyfikacji.

O wsparcie starać się mogą m.in. organizacje pozarządowe typu non-profit oraz cywilne osoby prawne mające siedzibę w jednym z krajów UE. Wnioskodawcy muszą wykazać się co najmniej 5-letnim doświadczeniem (w dniu składania wniosku) w działalności związanej z pomocą humanitarną.

Działania wspierane w ramach pomocy technicznej i budowania potencjału mogą obejmować m.in. wizyty studyjne, seminaria, warsztaty, konferencje, szkolenia, wymiany, coaching i mentoring.

Dofinansowanie UE może wynieść od 100 tys. do 700 tys. euro i nie może przekroczyć 85 proc. łącznych uprawnionych kosztów działania. 

Wnioski w aktualnym konkursie przyjmowane będą do 1 kwietnia, kolejny termin minie 1 września 2015 r.

Dodatkowe informacje na stronach Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) oraz w bazie Eurodesku.

stopka strony