News -

Wrocław: skąd pieniądze na młodzież?

Osoby pracujące z młodzieżą oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych mogą wziąć udział w konferencji poświęconej modelom finansowania działań z młodzieżą.


Spotkanie, współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, odbędzie się 22 czerwca 2015 r. we Wrocławiu (ul. Dobrzyńska 21/23, V piętro).

Konferencja będzie okazją do: przeglądu dostępnych źródeł funduszy (regionalnych i krajowych), dyskusji nad możliwymi modelami finansowania działań z młodzieżą oraz wymiany dobrych praktyk w tym zakresie.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Instytutu Edukacji Społecznej (IES).

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 19 czerwca 2015 r.

Dodatkowe informacje na stronie IES.

stopka strony