News -

Wschód robi postępy

Współpraca młodzieżowa w ramach Partnerstwa Wschodniego rozwija się dynamicznie, ale trudno ją jednoznacznie podsumować. Poszczególne kraje stosują bowiem odmienne definicje i metodologie badań.


Takie wnioski znalazły się w raporcie „Polityka młodzieżowa Partnerstwa Wschodniego”, opracowanym przez Regionalną Instytucję ds. Młodzieży Partnerstwa Wschodniego z Kijowa (EPYRU).

Autorzy publikacji opisali rozwój polityki młodzieżowej i międzynarodowej współpracy w dziedzinie młodzieży w sześciu krajach Partnerstwa: Armenii, Azerbejdżanie, Gruzji, Mołdawii oraz na Białorusi i Ukrainie. W dokumencie przeanalizowano kwestie demograficzne i prawne oraz związane z: zatrudnieniem i przedsiębiorczością, edukacją i szkoleniami oraz włączeniem społecznym i uczestnictwem młodzieży.

Raport zawiera również rekomendacje dla poszczególnych państw. Ich autorzy postulują m.in. zwiększenie funduszy na działalność organizacji młodzieżowych oraz przyjęcie bardziej przejrzystych reguł przyznawania dotacji.

Streszczenie raportu w załączniku.

stopka strony