News -

Wsparcie dla transferu innowacji

Do 31 stycznia można składać wnioski o dofinansowanie projektów transferu innowacji w programie Leonardo da Vinci.


Do 31 stycznia można składać wnioski o dofinansowanie projektów transferu innowacji w programie Leonardo da Vinci.

Międzynarodowe projekty transferu innowacji to inicjatywy pozwalające przenosić nowatorskie rozwiązania edukacyjne pomiędzy różnymi krajami i branżami. Adaptacja pod względem językowym, prawnym oraz kulturowym powinna pozwalać na wypracowanie rozwiązań, które zaspokoją potrzeby wskazanej w projekcie grupy użytkowników oraz będą wsparciem dla krajowych i europejskich systemów kształcenia i szkolenia zawodowego.

Pełna gama produktów przygotowanych w projektach transferu innowacji znajduje się w bazie:
ADAM: www.adam-europe.eu/adam/homepageView.htm#.UOv0p1LWx3A

Więcej informacji o projektach transferu innowacji znajduje się na stronie:
www.leonardo.org.pl/akcje/transfer-innowacji
stopka strony