News -

Wsparcie młodych na rynku pracy

Plan, stworzony przez Komisję Europejską, ma pomóc młodym ludziom w pełnym wykorzystaniu ich potencjału na rynku pracy. 


Plan wsparcia młodzieży na rynku pracy składa się z czterech filarów: wzmocnienie programu Youth Guarantee, stworzonego w 2013 r., wsparcie sektora edukacji zawodowej, efektywne promowanie praktyk zawodowych, a także przekazanie dodatkowych środków na wspieranie miejsc pracy dla młodych. Celem strategii, przygotowanej przez Komisję Europejską, jest zwiększenie zatrudnienia wśród młodzieży.


Więcej informacji

#praca    #młodzież    #praktyki    #KE

stopka strony