Wsparcie sektora edukacji w walce z pandemią

25 sierpnia w ramach programu Erasmus+ ogłoszono dwa nowe konkursy grantowe. O wsparcie finansowe na skutek pandemii koronawirusa mogą się ubiegać organizacje tworzące projekty edukacyjne m.in. w dziedzinie edukacji cyfrowej.


Wsparcie mogą otrzymać projekty z dwóch dziedzin:
- rozwijające edukację cyfrową (usprawnienie uczenia się online, wsparcie nauczycieli, zadbanie o włączający charakter edukacji zdalnej),
- rozwijające umiejętności i kompetencje które zwiększają innowacyjność pracy z młodzieżą.

Budżet programu wynosi 200 milionów euro. Aplikować można do 29 października.

Więcej informacji
Komunikat Narodowej Agencji


#koronawirus    #erasmus    #grant    #wsparcie

stopka strony