Wspólna sprawa

Przedstawiciele kilkudziesięciu sieci, organizacji i instytucji z trzech województw  wzięli udział w pilotażowej fazie projektu „Create Europe in…” - o nowej unijnej inicjatywie pisze Wawrzyniec Pater, koordynator sieci Eurodesk Polska. 


Zwiększenie współpracy organizacji i instytucji, których działalność związana jest z Unią Europejską - taki jest cel projektu „Create Europe in…”.  Jego pomysłodawcą jest Komisja Europejska, a istotą – usystematyzowanie współpracy na poziomie regionalnym. Członkowie stworzonej w ramach przedsięwzięcia grupy mają dzielić się know-how, informować o swoich działaniach, zapraszać na wydarzenia. Więcej o celach projekt w filmie promującym projekt.  

W zakończonej w czerwcu pilotażowej fazie projektu wzięło udział kilkanaście regionów z ośmiu państw – w Polsce z Dolnego Śląska, Śląska i Opolskiego. W kilku spotkaniach (online rzecz jasna) uczestniczyli przedstawiciele ponad 20 europejskich sieci, a także eksperci – nauczyciele, naukowcy, przedstawiciele władz regionalnych.  Jeśli spotkania w innych krajach okażą się tak owocne i pełne dobrej energii jak  nad Wisłą – jest duża szansa, że projekt będzie realizowany w całej Unii. 

To nie pierwsza próba zacieśnienia współpracy podmiotów związanych z UE. Dotychczasowe odbywały się jednak raczej na poziomie europejskim i krajowym. Od kilku lat organizowane są międzynarodowe konferencje „Learning by Leaving”, w których uczestniczą przedstawiciele sieci EURES, Europassa, Euroguidance i Eurodesku. W Polsce przedstawicielstwo Komisji Europejskiej organizuje cykliczne spotkania unijnych sieci. Ich pokłosiem jest publikacja „O Unii Europejskiej – sieci, informacje, porady”. Znajdziemy w niej opisy i kontakty do sieci informacji ogólnej – takich jak Europe Direct czy Eurodesk, sieci tematycznych – np. Europejskiej Sieci Migracyjnej, Enterprise Europe Network oraz koordynatorów i przedstawicieli unijnych inicjatyw i programów – eTwinning, Kreatywna Europa, Life, etc. 

Obszar działania podmiotów, które mają ze sobą współpracować jest więc bardzo szeroki. I choć wspólnej płaszczyzny między nimi trudno się niekiedy doszukać, współpraca jest jak najbardziej możliwa. Niejednokrotnie udowodnił to Eurodesk. Wspólnie z Europassem opracowaliśmy i prowadziliśmy warsztaty, na poziomie regionalnym współpracujemy z  kilkoma podmiotami prowadzącymi punkty Europe-Direct - otrzymują one nasze publikacje, a ich konsultanci prowadzą autorskie lekcje Eurodesk Polska. Przedstawiciele takich programów jak eTwinning czy Europa dla Obywateli uczestniczyli w spotkaniach sieci Eurodesk Polska. Z kolei o tych organizacjach i instytucjach, które z misją Eurodesku – zwiększaniem mobilności i aktywności międzynarodowej – nie mają wiele wspólnego, informujemy na stronie eurodesk.pl – w bazie grantów, organizacji, a wkrótce także źródeł informacji o UE.   

Eurodeskowi współpracować z innymi unijnymi podmiotami jest oczywiście łatwiej, bo informowanie o tym co robią inni jest niejako wpisane w naszą misję. By, zgodnie ze sloganem „Na początek spytaj nas”, udzielić odpowiedzi na każde pytanie, trzeba znać unijne źródła informacji, w tym unijne przedstawicielstwa i sieci. Podmioty, których misją jest promowanie konkretnych programów i inicjatyw, siłą rzecz mają nieco inne priorytety.

Wszystkie te aspekty te warto wziąć pod uwagę przy tworzeniu strategii współpracy. Każda z unijnych sieci ma swoja specyfikę, trudno liczyć na współpracę wszystkich ze wszystkimi, ale tam gdzie się da - warto łączyć siły. Przecież nikt rozsądny nie powie, że z informowaniem o Unii Europejskiej jest tak dobrze, że nie może być lepiej. 

Wawrzyniec Pater
Koordynator sieci Eurodesk Polska

Tekst ukazał się w kwartalniku „Europa dla Aktywnych” 

#wspólnasprawa,    #wawrzyniecpater,    #createeuropein,    #eurodeskpolska

stopka strony