News -

Wspólny Raport o Zatrudnieniu 2017

Bezrobocie spada, a poziom zatrudnienia jest już wyższy niż przed kryzysem – to najważniejsze wnioski z publikacji przyjętej przez Radę Europejską.


W opracowaniu podsumowano sytuację na rynkach pracy w krajach Unii Europejskiej, opisano również reformy wprowadzone w ciągu ostatniego roku. Ze statystyk wynika, że sytuacja stale się poprawia: wskaźnik bezrobocia w III kw. 2016 r. spadł do poziomu 8,5 proc. (w strefie euro – 10 proc.), natomiast poziom zatrudnienia po raz pierwszy okazał się wyższy niż przed wybuchem kryzysu.

Zdaniem autorów publikacji, jeśli obecne trendy się utrzymają, w 2020 r. uda się osiągnąć cel w postaci 75-proc. zatrudnienia, wskazany w strategii Europa 2020. Z raportu wynika też, że mimo pierwszych sygnałów świadczących o podobieństwach w rozwoju sytuacji w poszczególnych krajach, poziom zatrudnienia i sytuacja społeczna wciąż są mocno zróżnicowane.

Wiele krajów członkowskich wprowadziło w ostatnich latach istotne reformy, które pozytywnie wpłynęły na liczbę powstających miejsc pracy. Zdaniem autorów opracowania, działania te należy kontynuować, promując tworzenie dobrej jakości miejsc pracy i zwiększając poziom otwartości rynku pracy. Chodzi m.in. o usuwanie barier w dostępie do rynku, walkę z jego segmentacją i zjawiskiem pracy na czarno oraz zagwarantowanie, że systemy zabezpieczenia społecznego zapewnią odpowiednie wsparcie dochodów i usługi wspierające, a jednocześnie będą zachęcać do podejmowania pracy i czynić ją opłacalną.

Wspólny Raport o Zatrudnieniu 2017 (w jęz. angielskim) dostępny jest na stronie Rady Europejskiej.

stopka strony