News -

Wszyscy różni, wszyscy równi

Nowa publikacja SALTO „Embarcing Diversity” jest skierowana do organizacji zajmujących się pracą z młodzieżą pochodzącą z różnych kultur.


Celem publikacji jest wyposażenie organizacji współpracujących z międzynarodową młodzieżą w niezbędne kompetencje, które pozwolą uwzględnić różnice międzykulturowe.

Poradnik jest przeznaczony szczególnie dla organizatorów projektów w ramach programów Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności. Ma za zadanie pomóc uczynić ich projekty i organizacje bardziej włączającymi.

Więcej informacji

#różnorodność    #wielokulturowość

stopka strony