News -

Wszyscy tracimy na piractwie

Julien Moreau z Francji w kategorii studentów oraz Gergely Szőnyi and Tamás Helényi z Węgier w kategorii profesjonalistów wygrali konkurs „Hands off my Design", organizowany przez Europejskie Obserwatorium ds. Podróbek i Piractwa.


Julien Moreau z Francji w kategorii studentów oraz Gergely Szőnyi i Tamás Helényi z Węgier w kategorii profesjonalistów wygrali konkurs „Hands off my Design", organizowany przez Europejskie Obserwatorium ds. Podróbek i Piractwa.

Zadaniem uczestników konkursu było zaprojektowanie plakatów i nagranie filmów wideo poświęconych negatywnemu wpływowi podróbek i piractwa na europejską gospodarkę i społeczeństwo. Nagrody wręczono 1 lutego w Parlamencie Europejskim.

Konkurs zorganizowano, by uświadomić Europejczykom, że podrabianie markowych towarów oraz piractwo internetowe jest rosnącym zagrożeniem dla gospodarki. W latach 2005-2010 liczba zatrzymań towarów w związku z podejrzeniem naruszenia własności intelektualnej wzrosła z 26,7 do ponad 80 tysięcy. Branża kreatywna szacuje, że piractwo powoduje ok. 10 mld euro strat dla przemysłu muzycznego, filmowego, telewizyjnego i komputerowego. Tylko w 2008 r. w wyniku procederu pracy pozbawionych zostało 185 tys. ludzi.

Więcej o konkursie i naruszaniu praw własności intelektualnej na stronie:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/93&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en
stopka strony