News -

Wszystko o uczestnictwie młodzieży

Eurodesk i Eryica zapraszają do lektury najnowszego przewodnika pt. “Youth Participation in Youth Information Services”. Publikacja dostępna jest bezpłatnie. 


Przewodnik ma na celu wyjaśnienie, co należy rozumieć przez uczestnictwo młodzieży w kontekście usług informacyjnych. Zawiera wytyczne dotyczące różnych modeli i form budowania polityk związanych z informacją młodzieżową w taki sposób, aby zwiększyć udział młodych ludzi w przeznaczonych dla nich projektach i programach. 

Autorzy publikacji radzą m.in. jak tworzyć treści przeznaczone dla młodzieży, zwracają uwagę na skuteczność wymiany informacji typu peer-to-peer oraz opisują przykłady dobrych praktyk wypracowanych przez obie sieci. Piszą również o tym, że na jakość oraz skuteczność informacji młodzieżowej bezpośredni wpływ ma włączanie młodych w procesy kształtowania polityk publicznych i tworzenie ich przy ich aktywnym udziale. 

Publikację można pobrać bezpłatnie z europejskich stron Eurodesku. 

#Eurodesk    #Publikacja    #Raport    #Przewodnik    #Eryica

stopka strony