News -

Wszystko o usystematyzowanym dialogu

Węgry, Hiszpania i Belgia, czyli trio prezydencjalne Unii Europejskiej w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 przygotowało raport na temat przebiegu pierwszej rundy usystematyzowanego dialogu z młodzieżą.


Węgry, Hiszpania i Belgia, czyli trio sprawujące prezydencję w Unii Europejskiej w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r. przygotowało raport na temat przebiegu pierwszej rundy usystematyzowanego dialogu z młodzieżą.

Publikacja zawiera informacje na temat prawnych i merytorycznych podstaw usystematyzowanego dialogu, opis ról, uczestników i różnego rodzaju wydarzeń, a także niektóre fakty i statystyki dotyczące odbytych konsultacji.

W broszurze opisano również podstawowe dokumenty polityczne przyjęte w rezultacie prowadzonych rozmów. Celem publikacji jest przybliżenie usystematyzowanego dialogu z młodzieżą i zainspirowanie do działań uczestników kolejnych rund dialogu, który potrwa co najmniej do 2018 r.

W pracach nad dokumentem brały udział również Europejskie Forum Młodzieży i Komisja Europejska.

Broszura dostępna jest na stronie:
www.mobilitas.hu/uploads/1/hirek/8466/fajlok/Compendium_SD_en.pdf
stopka strony