News -

Wybory w pigułce

Wszystkie najważniejsze fakty dotyczące wyborów Parlamentu Europejskiej można teraz znaleźć na jednej, przejrzystej grafice.


Wszystkie najważniejsze fakty dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego można teraz znaleźć na jednej, przejrzystej grafice.

Opracowanie przygotowały służby analityczne Parlamentu Europejskiego. Z grafiki można się dowiedzieć, ilu członków Parlamentu wybieranych jest w każdym z państw Unii, jak wygląda sposób głosowania i które kraje podzielono na okręgi wyborcze. W broszurze wskazano również, w których państwach obowiązują progi wyborcze, w jaki sposób można oddać głos będąc poza miejscem zamieszkania oraz w jakim wieku w poszczególnych krajach nabywa się czynne prawo wyborcze.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w dniach od 22 do 25 maja – dokładną datę ustalą same kraje członkowskie, zgodnie z lokalnymi tradycjami. W niektórych państwach Unii głosowanie jest obowiązkowe. Obecnie w PE zasiada 766 posłów, w nowej kadencji ich liczba zostanie ograniczona do 751.

Grafika dostępna jest pod adresem:
www.europarl.europa.eu/eplibrary/InfoGraphic-2014-European-elections-national-rules.pdf
stopka strony