News -

Wychowanie do życia w Europie

Jak powinna wyglądać edukacja obywatelska w Europie? Europejskie Forum Młodzieży podsumowało stan debaty na ten temat w specjalnej publikacji.


W raporcie „Inspiring Change: The Contribution of Youth Organisations to Citizenship Education” opisano m.in. dobre praktyki w zakresie edukacji obywatelskiej organizowanej przez organizacje młodzieżowe. Zdaniem autorów, przykłady te mogą być inspiracją dla innych podmiotów – m.in. szkolnictwa formalnego.

Głównym elementem raportu są wyniki ankiety przeprowadzonej w lutym i marcu 2016 r., dotyczącej zaangażowania organizacji młodzieżowych w edukację obywatelską oraz wpływu tej działalności na rozwój kompetencji młodych ludzi w zakresie aktywnego obywatelstwa i włączenia społecznego.

W publikacji znalazły się też m.in. przykłady udanej współpracy między organizacjami młodzieżowymi i instytucjami edukacji formalnej w Europie.

Raport dostępny jest na stronie Europejskiego Forum Młodzieży.

stopka strony