News -

WyGRAj fundusze - propozycja dla aktywnych

Polska Fundacja im. Roberta Schumana szuka partnerów do organizacji i uczestnictwa w grze miejskiej, która podkreślić ma rolę funduszy europejskich w rozwiązywaniu lokalnych problemów.


Polska Fundacja im. Roberta Schumana szuka partnerów do organizacji i uczestnictwa w grze miejskiej, która podkreślić ma rolę funduszy europejskich w rozwiązywaniu lokalnych problemów. Do współpracy zaproszone są przede wszystkim szkolne kluby europejskie, organizacje młodzieżowe i studenckie. Zakwalifikowane podmioty otrzymają status partnera projektu – jego zadaniem będzie stworzenie zespołu młodzieżowego (ok. 80 osób), który weźmie udział w grze miejskiej (8 godzin w ciągu dwóch dni). Gra polegać będzie na zidentyfikowaniu najważniejszych problemów w regionie i ustaleniu sposobu, w jaki można przyczynić się do ich rozwiązania dzięki funduszom europejskim. Młodzież biorąca udział w projekcie będzie mogła na bieżąco pochwalić się swoimi osiągnięciami i obserwacjami prowadząc mini-blogi lub strony/profile na portalach społecznościowych. Najciekawsze pomysły zostaną nagrodzone. Zainteresowane współpracą organizacje/szkoły powinny przesłać wypełnione zgłoszenie (formularz dostępny na www.schuman.org.pl w menu po lewej stronie) drogą elektroniczną na adres e.gorecka@schuman.org.pl do 16 września 2010 r. Na podstawie zgłoszeń Fundacja wybierze osiem placówek/organizacji, które wezmą udział w projekcie. Lista zakwalifikowanych zostanie ogłoszona w Internecie do dnia 21 września.
stopka strony