News -

Wyjeżdżasz za pracą? Procedury będą łatwiejsze

Ministerstwo Nauki przygotowało projekt ustawy określającej reguły ubiegania się o europejską legitymację zawodową. Ten elektroniczny certyfikat ułatwi uznanie kwalifikacji zawodowych w innych krajach UE.


Przygotowany przez resort nauki i szkolnictwa wyższego projekt określa zasady uznawania nabytych w państwach Unii kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonywania zawodów regulowanych - m.in. lekarza, pielęgniarki, dentysty, farmaceuty czy architekta.

Dokument określa także zasady ubiegania się o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej, zasady uznawania praktyk zawodowych odbywanych w innym państwie członkowskim Unii oraz państwie trzecim, jak również zasady świadczenia usług transgranicznych.

Podstawowym celem zmian jest uproszczenie procedur dotyczących uznawania kwalifikacji zawodowych. Projekt wprowadza nowe rozwiązania ułatwiające uznawanie kwalifikacji w tych zawodach, w których nie obowiązuje harmonizacja kształcenia w Unii Europejskiej, a także poprawia dostępność informacji o procedurach oraz zwiększa wsparcie dla obywateli.

Jednym z głównych rozwiązań jest wprowadzenie europejskiej legitymacji zawodowej w formie elektronicznego certyfikatu. Aby uzyskać taki certyfikat, pracownik wyjeżdżający zagranicę będzie przedstawiał w urzędzie swojego kraju dyplomy, świadectwa itp., a ten będzie elektronicznie wysyłał niezbędne informacje do kraju, do którego pracownik wyjeżdża.

Wydanie europejskiej legitymacji zawodowej będzie alternatywną formą dla tradycyjnej procedury uznania kwalifikacji. Obecnie, aby uzyskać uznanie kwalifikacji zawodowych trzeba zwrócić się do właściwego organu państwa przyjmującego.

Legitymacja ma także zastępować złożenie oświadczenia w przypadku osób zamierzających świadczyć usługi transgranicznie.

Na podstawie informacji z serwisu PAP-Nauka w Polsce.
 

stopka strony