News -

Wykłady w Polsce? Bardzo chętnie!

Polska znalazła się w gronie pięciu krajów najczęściej odwiedzanych przez zagranicznych pracowników naukowych w ramach programu Erasmus.


Szczegółowe statystyki dotyczące realizacji programu Erasmus opublikowała właśnie Komisja Europejska. Dane dotyczą roku 2013/2014 – ostatniego, w którym Erasmus funkcjonował jako element programu „Uczenie się przez całe życie”.

Z publikacji wynika, że nasz kraj znalazł się w doborowym towarzystwie. W gronie pięciu państw najchętniej odwiedzanych w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych znalazły się – oprócz Polski – Hiszpania, Niemcy, Włochy i Francja.

Nasz kraj wyróżnił się również jako ten wysyłający. Pod względem liczba naukowców z polskich uczelni wyjeżdżających w celu prowadzenia zajęć za granicą również zajmujemy miejsce w pierwszej piątce w Europie.

W sumie w roku szkolnym 2013/2014 z programu Erasmus skorzystało 272 tys. studentów oraz 57 tys. pracowników akademickich. Najwięcej studentów pochodziło z Hiszpanii (37 tys.), kolejne miejsca zajęły Niemcy, Włochy i Wielka Brytania.

Najchętniej wybieranymi krajami docelowymi przez studentów były Hiszpania (39 tys.), Niemcy, Francja, Wielka Brytania i Włochy.

Komisja Europejska opublikowała też raport na temat wpływu uczestnictwa w programie Erasmus na rozwój osobowości, umiejętności i przebieg karier zawodowych młodych Europejczyków z poszczególnych krajów i regionów.

Z badań wynika, że wyjazd na wymianę studencką znacząco zwiększa szanse na zdobycie atrakcyjnej pracy na kierowniczym stanowisku – szczególnie widoczne jest to w przypdku studentów z Europy Środkowej i Południowej. Szczegóły na stronie Komisji Europejskiej.

stopka strony