News -

Wymiany młodzieży na rzecz walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym - seminarium kontaktowe w Irlandii

Narodowa Agencja Programu "Młodzież w działaniu" zaprasza na seminarium kontaktowe dotyczące wymian młodzieżowych tematycznie związanych z walką z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.


Głównym celem spotkania jest nawiązanie współpracy pomiędzy organizacjami, które chciałyby realizować projekty wymian młodzieży dotyczące przede wszystkim ubóstwa i wykluczenia społecznego. Seminarium jest skierowane do pracowników organizacji młodzieżowych oraz osób bezpośrednio pracujących z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym. Formularz zgłoszenia należy wypełnić online po wcześniejszym zarejestrowaniu się na stronie SALTO. Gdzie: Irlandia
Kiedy: 4-6 marca 2011
Kontakt: Magdalena Malinowska
E-mail: mmalinowska@frse.org.pl
Deadline: 14-01-2011
Więcej informacji na stronie: http://mlodziez.org.pl/index.php/ida/1027/?zid=711&p=1
stopka strony