News -

Wymyśl, jak naprawić rzeczywistość

Komisja Europejska ogłosiła Konkurs na Innowacje Społeczne im. Diogo Vasconcelosa.


Komisja Europejska ogłosiła Konkurs na Innowacje Społeczne im. Diogo Vasconcelosa.

Konkurs odbywa się pod hasłem „Odblokować potencjał, tworzyć nową pracę”. Jego celem jest podkreślenie znaczenia i wsparcie dla najlepszych, innowacyjnych rozwiązań społecznych, pomagających wejść na rynek pracy lub stworzyć nowe zawody. Konkurs zakłada wsparcie dla najlepszych zgłoszonych pomysłów.

W przedsięwzięciu mogą wziąć udział zarówno osoby indywidualne, jak i grupy czy organizacje z państw Unii Europejskiej lub krajów uczestniczących w Programie na rzecz Konkurencyjności i Innowacji. Mile widziane są pomysły i propozycje ze wszystkich stron: wszelkich branż i rodzajów organizacji, zarówno działających dla zysku, jak i typu non-profit, a także prywatnych firm.

Zgłoszenia muszą obejmować oryginalne pomysły na nowe sposoby łączenia lub zastosowania istniejących rozwiązań, nie mogą jednak zakładać ich prostego kopiowania. Uczestnicy mogą zgłosić więcej niż jeden pomysł. Wnioski należy umieszczać na stronie internetowej konkursu w dowolnym z oficjalnych języków Unii Europejskiej – choć najlepiej po angielsku.

Trzy najlepsze projekty zostaną nagrodzone – ich autorzy w maju 2013 r. otrzymają po 20 tys. euro.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 21 grudnia 2012 r.
Więcej szczegółów na stronie:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/social-innovation/competition/index_en.htm
stopka strony