News -

Wymyśl lekcję o prezydencji

Uwaga nauczyciele! Ministerstwo Spraw Zagranicznych organizuje konkurs na scenariusz zajęć lekcyjnych poświęconych polskiej prezydencji w Unii Europejskiej.


Konkurs związany jest z objęciem przez Polskę w dniu 1 lipca 2011 roku Przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Udział w nim mogą wziąć nauczyciele ze szkół publicznych i niepublicznych na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym. Celem inicjatywy jest upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy na temat istoty Przewodnictwa w Radzie UE.

Każdy z nauczycieli może zgłosić tylko jeden oryginalny scenariusz lekcji, przygotowany w dowolnej formie: pisemnej lub multimedialnej. Zgłoszone prace oceni komisja konkursowa biorąc pod uwagę kryteria merytoryczne, wartości poznawcze i wykorzystane narzędzia metodyczne.

Autorzy najlepszych scenariuszy otrzymają nagrody pieniężne: 3000 zł za I miejsce, 1500 zł za II miejsce oraz 500 zł za III miejsce. Dodatkowo nagrodzeni nauczyciele wezmą udział w wizycie studyjnej w Brukseli, a ich scenariusze trafią na stronę internetową ministerstwa.

Wzór karty zgłoszenia scenariusza na konkurs, oświadczenie i regulamin dostępne są na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych – www.msz.gov.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 22 sierpnia 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Dodatkowych informacji udziela Ewa Szydłowska – e-mail: ewa.szydlowska@msz.gov.pl .
stopka strony