News -

Wymyśl plakat, podbij świat

Sześć tematów do wyboru, jeden cel – wsparcie Milenijnych Celów Rozwoju, ogłoszonych przez ONZ. Takie wyzwanie stoi przed uczestnikami konkursu na najlepszy plakat.


Sześć tematów do wyboru, jeden cel – wsparcie Milenijnych Celów Rozwoju, ogłoszonych przez ONZ. Takie wyzwanie stoi przed uczestnikami konkursu na najlepszy plakat.

W rywalizacji mogą wziąć udział osoby do 30. roku życia, które chcą zaprezentować światu swoje umiejętności. Plakat dotyczyć powinien jednego z poniższych tematów:
  - zwalczanie ubóstwa, głodu i chorób
  - edukacja dla wszystkich
  - siła dla kobiet
  - tworzenie kultury
  - działania ekologiczne
  - docieranie do prawdy
Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni. Zgłoszenia przyjmowane będą do 15 września 2012 r. Więcej informacji na stronie:
www.eu-youthaward.org/content/styrian-special-award-poster-competition