News -

Wypisz receptę dla demokracji

Światowy Ruch Młodzieży na Rzecz Demokracji zaprasza wszystkie osoby w wieku od 18 do 30 lat do udziału w konkursie na esej. Prace muszą być napisane w języku arabskim, angielskim, francuskim, portugalskim, rosyjskim lub hiszpańskim.


Światowy Ruch Młodzieży na Rzecz Demokracji zaprasza wszystkie osoby w wieku od 18 do 30 lat do udziału w konkursie na esej.Tekst – liczący nie więcej niż 2000 słów – powinien odpowiadać na jedno z poniższych pytań: 1. W jaki sposób młodzi ludzie z Twojej społeczności uczestniczą w demokracji? Jakie strategie i narzędzia wykorzystali i jakie zmiany przyniosły ich wysiłki?
2. Nowe media i networking stały się niezwykle popularnymi narzędziami do tworzenia społeczności. W jaki sposób ty i twoja organizacja wykorzystujecie je do promocji demokracji? Jak skuteczne były wasze działania i jakie wyzwania przed wami stanęły?
3. Jakie działania, nie do końca rozpoznane, stanowią Twoim zdaniem zagrożenie – lub wsparcie – dla działaczy na rzecz praw człowieka w twoim kraju. Jakie jest uzasadnienie tych praktyk i jak – jeśli są pożyteczne – mogą być one upowszechnione, lub – jeśli są negatywne – powstrzymane?
4. Jakie nowe elementy do dyskutowanych od lat kwestii związanych z prawami człowieka wnieść mogą młodzieżowi działacze w twoim kraju? Jak do tych kwestii odnoszono się w przeszłości? Esej odpowiadający na te pytania napisać można w języku arabskim, angielskim, francuskim, portugalskim, rosyjskim lub hiszpańskim. Piętnaście najlepszych tekstów opublikowanych zostanie na stronie internetowej Światowego Ruchu Młodzieży na Rzecz Demokracji. Autorzy dwóch zwycięskich prac wezmą udział w spotkaniu ministrów państw należących do Wspólnoty Demokracji w lipcu 2011 r. w Wilnie. Zgłoszenia przyjmowane są do 18 października. Więcej informacji na stronie www.wymdonline.org/contest/contests_English.html
stopka strony