News -

Wysoka ocena „Młodzieży w działaniu”

Komisja Europejska opublikowała środokresową ocenę programu „Młodzież w działaniu”. Zdaniem jej autorów – niezależnych ekspertów oraz przedstawicieli państw uczestniczących – inicjatywa dobrze wypełnia swoje cele.


„Młodzież w działaniu” to program, który ma pomagać młodzieży, organizacjom młodzieżowym i osobom pracującym z młodzieżą poszerzać swoje kwalifikacje i umiejętności poprzez edukację pozaformalną. Ewaluacja pokazała, że inicjatywa jest istotna, spójna, efektywna, kreuje wartość dodaną i daje odbiorcom niespotykaną satysfakcję. W ocenie zawarto też kilka zaleceń na przyszłość – chodzi o uproszczenie struktury programu i ograniczenie biurokracji oraz poświęcenie większej uwagi atrakcyjności młodych ludzi na rynku pracy – np. poprzez kolejne akcje wspierające osoby o mniejszych szansach. Raport pobrać można ze strony http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/evalreports/index_en.htm#youthHeader